EU Project

NAZIV PROJEKTA:

Povećanje tržišne konkurentnosti poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. ulaganjem u informatizaciju poslovnih procesa.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je povećanje tržišne konkurentnosti i prepoznatljivosti prijavitelja ulaganjem u informacijsko-komunikacijske tehnologije radi optimizacije i integracije poslovnih procesa.

Projekt se sastoji od ukupno pet (5) projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća nabavu i implementaciju informatičke opreme i programskog sustava za upravljanje turističkom agencijom te izradu Internet stranice i povezivanje iste s novim programskim sustavom.

Provedbom projekta u poduzeću će se unaprijediti šest (6) poslovnih procesa što će dovesti do automatizacije procesa pružanja usluga, poboljšanja učinkovitosti organizacije rada i poslovanja, poboljšanja kvalitete pružanja usluga te pojednostavljenja procesa pružanja usluga čime se osigurava veća konkurentnost poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. Isto će utjecati na povećanje broja pruženih usluga i povećanje prihoda od prodaje poduzeća NATURA-TURIST d.o.o.

Time se osigurava veća turistička konkurentnost i prepoznatljivost same Općine Plitvička Jezera kao turističke destinacije te povećanje broja posjetitelja i ostvarenih noćenja u Općini Plitvička Jezera.

Projektom se rješavaju problemi u poslovanju prijavitelja te se doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti. Ciljne skupine su obitelji s djecom te muške i ženske osobe u dobi od 25 do 65 godina, a krajnji korisnici su domaći i strani turisti te vlasnici ugostiteljskih objekata i privatni iznajmljivači.

 

Opći cilj:

Poticanje razvoja održivog turizma s ciljem povećanja konkurentnosti općine Plitvička Jezera kao turističke destinacije s razvojnim posebnostima.

 

Specifični cilj:

Osiguranje rasta i razvoja poduzeća NATURA-TURIST d.o.o. s ciljem povećanja konkurentnosti i tržišne prepoznatljivosti ulaganjem u informacijsko-komunikacijske tehnologije radi poboljšanja učinkovitosti poslovanja.

 

Očekivani rezultati projekta:

  • implementiran 1 programski sustav za poslovanje turističke agencije
  • uvedena 1 nova usluga u asortiman usluga prijavitelja
  • povećanje prihoda od prodaje za 49,89% u 2019. g. u odnosu na 2015. g.
  • zadržani postojeći djelatnici te zaposlena 2 nova djelatnika do kraja 2019. g.
  • produljenje turističke sezone na području Općine Plitvička Jezera
  • veća popunjenost privatnih smještajnih kapaciteta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.681,51 HRK.

Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 113.217,32 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 9. siječnja 2017. godine do 9. listopada 2017. godine.

Kontakt osoba za više informacija: Željka Brozović; 095/529-5467; zeljka@plitvicebooking.com .